SNABBSPÅRVÄG I GÖTEBORG – DETTA ÄR GÅRDAGRUPPENS FÖRSLAG
EN REALISTISK VISION