Bildkälla Trafikverket. Spårvagnen på bilden är ett montage.

NU KAN VÄSTLÄNKENS TUNNEL BLI SNABBSPÅRVÄG

OCH GÖTEBORG FÅR ÄNTLIGEN BÄTTRE KOLLEKTIVTRAFIK

EN UTVECKLING AV DEN STADSBANA SOM STADEN PLANERAR FÖR

Idén med tunnelbana på göteborgskt vis är spårtrafik på egen bana planskild från annan trafik. Västlänken byggs till 90% för boende i kranskommunerna och till bara 10% för göteborgarna. Vi vänder på dessa siffror och skapar snabbspårväg som till 90% är till för göteborgarna men även är bättre för tågpendlarna.

Vi vill göra NYTTA FÖR GÖTEBORGARNA

En sensationell möjlighet för Göteborgarna

Mycket snabbare kollektivtrafik i hela staden

Bättre miljö – färre bilar i stan

Skapar ett tillgängligt och levande centrum

Värnar innerstadens kulturmiljö

Förbinder Hisingen med Centrum

2 Miljarder i samhällsvinst per år

HJÄLP OSS ATT PÅVERKA POLITIKERNA MED DITT STÖD

Det finns tid att förvandla det ekonomiskt undermåliga projektet Västlänken till ett mycket lönsamt tunnelbaneprojekt i Göteborg.

SENASTE NYTT I ARKIVET